Cathain atá sé ar siúl?

Tá sé ar siúl an 1ú Aibreán, lá na n-amadán. Beidh an imeacht sa fhoirgneamh ríomheolaíochta ar champas Belfield.

Conas a tháinig tú ar an smaoineamh ?

Tháinig mé ar an smaoineamh chun Hackathon na Gaeilge a dhéanamh toisc go bhfuil mo shaol bainteach le teicneolaíocht agus d’fhás mé aníos le Gaeilge agus í mar theanga mór i mo shaol. Is mac léinn ríomheolaíochta mé agus cónaím i dTeach na Gaeilge COBÁC agus táim mar oifigeach siamsaíocht ar an gcumann gaelach freisin. Chuaigh mé chuig roinnt haiceatóin agus bhí mé togtha le cé comh dearfach, spraoiúil agus táirgiúil is a bhí siad. Tá muid in ár gcónaí i réidh na teicneolaíochta agus tá slíthe beatha nua ag daoine sna laethanta seo. Tá tuilleadh táirgí agus seirbhísí uainn as Gaeilge…Ba mhaith dá mbeadh tuilleadh foinsí le haghaidh rudaí áirithe as Gaeilge go bhfuil ar fáil as béarla. Caithfidh muid an forbairt a mholadh áfach…is féidir leat facebook, do fhón agus na leithéidse a úsáid trí Ghaeilge agus is iontach an rud é. I measc na grúpaí atá ag cabhair tá roinnt cumann in UCD ar nós an cumann gaelach, netsoc agus daoine á staidéir ábhar éagsula ar nós ríomheolaíocht nó gnó nó dlí nó fisiteiripe. Beidh daoine ó gach ollscoil ann le DCU, Maigh Nuad agus Trionóide mar cúpla dóibh siúd. Tá an suim léirithe ag daoine nach bhfuil ag freastal ar ollscoil freisin…. Sin an rud deas faoin imeacht seo is linne ar fad é agus beidh buntáistí dúinn uilig mar gheall air.

Cé mhéid bhliain a bhfuil sé ar an bhfód ?

An gcreidfeá go bhfuil seo an chéad bhliain de “Hackathon na Gaeilge” agus sílim é mar cheann de na chéad haiceatóin ar an nGaeilge riamh. Is imeacht uair nua é agus tá súil againn go mbeidh sé rathúil ina chéad bhliain. Tá “Hackathon na Gaeilge” an t-aon haiceatón  in Éirinn ar eventbrite faoi láthair so imeacht níos uathúil é arís.

Céard ba chóir dúinn a bheith ag tnuth le ?

Is coincheap thar a bheith nua é haiceatón ar an nGaeilge agus táim dóchasach as céard go féidir teacht as. Tá topaic le scóip iontach leathan i gcomhair tionscadal éagsúla. Mholfainn do dhaoine as gach cúlra teacht agus páirt a ghlacadh. Is ionann an haiceatón agus Dragons Den ach an t-aon difríocht ná go ndéanann daoine na tairgí ar an lá. Is iad Energia i measc an lucht tacaíochta agus tá duais €250 urraithe acu don chomórtas. I gcomparáid le roinnt haiceatóin eile is haiceatón gear é seo le deich n-uaire ar an gclog ag na bhfoirne, is cóir dóibh tús láithreach a dhéanamh ar an lá. Sa lúibín ama sin is gá dóibh teacht ar smaoineamh, cruthaigh, forbair agus scrúdaigh é agus ba cheart go mbeidh an pitseáil ag an deireadh ar chúl a n-intinne. Beidh bia ar an lá agus ag deireadh na hócáide beidh deis ag daoine a scíthe a ligint agus measca lena chéile thar roinnt di má tá siad ar a laghad 18.

Deiseanna ar fáil do dhaoine/ “start-ups” / infheisteoirí agus comhlachtaí i láthair ?

Tá bearna ollmhór ann le haghaidh tairgí agus seirbhísí as gaeilge do chainteoirí agus daoine a baineann sult as an teanga. Is mór an gá agus is deis den scoth é an haiceatón I gcomhair ag iarraidh briseadh isteach sa margadh seo. Oideachas trí Ghaeilge, is rud ollmhór é agus is aoibhinn le tuismitheoirí a bpáistí á fhoghlaim agus á labhairt í. Ina theannta tá daoine fásta, bíonn siad ag iarraidh tuilleadh tairgí agus seirbhísí cruthaithe dóibh féin. Is iomaí na deiseanna do dhaoine ag iarraidh “start-up” a bhunú as Gaeilge mar is lucht tacaíochta iontach iad cainteoirí na Gaeilge chun tacú le comhlachtaí nua ag tosnú. D’fhéadfadh Hackathon na Gaeilge a bheith mar an chéad céim do dhaoine agus comhlachtaí le briseadh isteach ar an margadh mór seo.

Nodanna a thabharfá do rannpháirtí chun an méid is mó a bhaint as an imeacht seo.

Tá an haiceatón seo bunaithe ar an nGaeilge so déan iarracht í a labhairt an méid is mó go féidir leat, beidh caighdeán difriúil ag gach duine. Chun a bheith ann go luath, sin tábhachtach, tabharfadh sé do dhaoine a tháinig in a (h)aonar deis bualadh le a f(h)oireann agus tugann sé deis do fhoireann eile cláraigh agus socraigh píosa. Má tá meascán daoine ar do fhoireann ar nós daoine le scileanna margaíochta, duine le Gaeilge líofa agus le scileanna ríomhaireachta threiseodh sé é. Cloiseann 10 n-uaire fada go leor ach nuair atá tú á fhorbairt bhur dtionscadal druidfidh an am libh go gasta. Nuair atá smaoineamh agaibh, ceann go bhfuil chuile duine sách sásta le, cuir tús leis an chuid forbairt láithreach. Más athraíonn tú bhur smaoineamh leath bhealach tríd is dócha nach mbeidh an dóthain am agaibh. N.B is cóir do dhaoine a ríomhairí féin a thógáil leo agus cibé trealamh a cheapann siad go mbeidh ag teastáil uathu.(Blaist soicéid ann do chách agus Wi-Fi oscailte). An rud is tábhachtai a dheirfinn ná chun sult a bhaint as, tá sé spraoiúil a bheith cruthaitheach agus táirgiúil agus go deimhin beidh neart cúiseanna gáire agaibh i rith an lae.

Conas go féidir liom ticéid a fháil ?

Is féidir leat ticéidí a fháil trí Eventbrite ag cuardach “Hackathon na Gaeilge” nó ag cuardach “Hackathon na Gaeilge” ar facebook agus ag leanúint an nasc ansin. Tá tuilleadh eolais ar na leathanaigh sin. Is é Hackathon na Gaeilge ceann de na t-aon haiceatóin ar siúl in Éirinn timpeall an am seo so táim ag tnuth le go leor rannpháirtí. Costas €10 an duine. Fáilte roimh chách is Cuma faoi aois agus cúlra ionas go bhfuil meon dearfach acu don Ghaeilge agus go bhfuil cúpla focal acu freisin.

Faoin gcomórtas  ?

1) Is gá do rannpháirtí a ríomhairí féin agus cibé trealamh a bheidh uathu ar an lá a thógáil leo. Tá blaist soicéid do chách agus Wi-Fi ar fáil.

2) Ba chóir go mbeidh na tionscadail bainteach leis an teanga agus beidh an pitseáil as Gaeilge so déan cinnte go bhfuil duine ar an bhfoireann in ann pitseáil le Gaeilge bhriste fiú.

3) Ní bheidh aon duine mar breitheamh ar Ghaeilge aon duine eile agus beidh spéis ag daoine i gcibé tionscadail a dhéanann tú.

—————————————————————————————————————-

 

Sonraí an imeacht as Facebook:

CAD IS BRÍ LE HACKATHON ??

Ciallaíonn Hackathon daoine ag teacht le chéile chun teacht ar réiteach ar fhadhb. Tá sé ar nós Dragons Den ach cruthaítear an táirge ar an lá. Beidh daoine ag déanamh é i bhfoirne de cúigear. Ní gá go mbainfeadh sé díreach le teicneolaíocht amháin, fáilte roimh rannpháirtí earraí crua a chuir i bhfeidhm nó fiú an coincheap freisin. Is comórtas é an Hackathon atá déanta laistigh lúibín-ama, 10 n-uair sa cheann seo. Ag an deireadh cuirfidh daoine a dtionscadal i láthair os comhair na moltóirí mar phitseáil agus roghnaífear foireann mar an buaiteoir agus dár ndóigh bronnfar duais orthu.

CAIDÉ AN TÉAMA AGUS AN FÍS AG BAINT LEIS AN HACKATHON SEO ?

Tá muintir láidir a labhraíonn Gaeilge agus muintir le Gaeilge atá sásta seirbhísí a úsáid trí Ghaeilge. An rud atá uainn ná go mbeadh tuilleadh seirbhísí ar fáil trí Ghaeilge a threiseodh an Ghaeilge agus a bheadh úsáideach i gnáth saoil muintir na Gaeilge. Mar atá thuasluaite níl an imeacht seo díreach bunaithe ar an teicneolaíocht ach tá muid ag tnúth leis an teicneolaíocht a bheidh fite fuaite tríd na tionscnaimh uilig.

NÍL A LÁN GAEILGE AGAM AN FÉIDIR LIOM PÁIRT A GHLACADH?

IS FÉIDIR LEAT. Más rud é go bhfuil cúpla focal, Gaeilge bhriste nó go bhfuil Gaeilge líofa agat, beidh fáilte romhat. Is gá Gaeilge a bheith ag duine amháin ar an bhfoireann agus beidh an pitseáil as gaeilge so aimsigh do chara le Gaeilge. Beidh daoine ag siúl timpeall a bheidh lán sásta cuidiú leat maidir le Gaeilge agus ina theannta sin tá neart achmhainní ar an idirlíon.

NÍL MÉ IN ANN CÓDÁIL AN FÉIDIR LIOM PÁIRT A GHLACADH?

IS FÉIDIR LEAT AGUS MOLTAR É. Tá scileanna difriúla ag gach uile duine agus i gcomórtas mar seo tá siad uilig tábhachtach. Is deis é seo do chairde ó gairmeacha éagsúla a tharraing le chéile chun táirge a chruthú agus pitseáil agus do scileanna forbairte a fhorbairt…IONTACH. (Muna bhfuil foireann agat is féidir leat foireann a fháil ansin ar an lá.)

FOIREANN SAMPLACH LE MEASCAN DAOINE:

1: DUINE Á STÁIDIR GAEILGE: Bheadh an duine seo cabhrach leis an teanga agus friotal an táirge. Nasc leis an ngaeilge agus saol na gaeilge atá acu chun chuir leis an bhfoireann(De gnáth bíonn craic ag baint leo agus is daoine inoiriúnaithe iad).

2: DUINE LE SCILEANNA RÍOMHAIREACHTA: D’fheadfadh an té le scileanna ríomhaireachta teacht as cibé cúlra ach de gnáth is duine ó ríomheolaíocht nó innealtóireacht iad. Is é an duine seo an nasc idir an foireann agus na teangaithe coimhthíocha ríomhaireachta. Fíor úsáideach, oibríonn siad go maith i mbeirteanna agus dheanfadh siad an obair fhorbairte ar fad má tá an táirge bainteach le ríomhairí.

3: DUINE LE SCILEANNA MARGAÍOCHTA: Tógfaidh an duine seo smaoineamh maith go smaoineamh iontach agus cuirfidh siad airgead i do phóca ag deireadh an lae. Is iad na daoine ag iarraidh cuma mhealach ar an táirge. Déanfaidh siad an pitseáil agus cuir i láthair chun tacú leis an táirge.


If you would like to have your company featured in the Irish Tech News Business Showcase, get in contact with us at [email protected] or on Twitter: @SimonCocking

Pin It on Pinterest

Share This!

Share this post with your friends.